Posts Tagged ‘Dluhopisy’

Dividendové akcie vs dluhopisy: Co je lepší?

Hodně konzervativních investorů má velkou oblibu v investovaní do aktiv, která přináší pravidelný fixní příjem. Takoví lidé vyhledávají především dividendové akcie a dluhopisy. Problém dluhopisů je ten, že i ty velmi, velmi dlouhodobé mají jen malý, jednociferný úrok. V tomto článku si řekneme pět důvodů, proč dividendové akcie jsou lepším aktivem nežli dluhopisy neboli bondy.

1. Když vzrostou úrokové sazby, ceny dluhopisů klesají.

Dluhopisy a to zejména ty dlouhodobé (10 a více let) jsou citlivé na pohyby a změny úrokových sazeb. Pokud máte například dluhopisy na 20 let s úrokem 3% a úrokové sazby vzrostou na 4%, bude hodnota Vašich dluhopisů výrazně klesat. To se děje proto, že ceny dluhopisů zhruba odpovídají výnosům na aktuálně vydaných cenných papírech.

Dividendové akcie jsou rostoucími úrokovými sazbami pravděpodobně ovlivněny stejně. Nicméně tento efekt zde bude obecně menší než u dluhopisů. To je proto, že dividendové akcie jsou v první řadě akcie (ovlivněny mnoha faktory), ne bondy a také proto, že vydávající společnost může (ale samozřejmě nemusí) zvýšit vyplácení dividend s cílem podpořit růst cen akcií.

Jak by řekl klasik – v prostředí rostoucích úrokových sazeb ceny dividendových akcií mohou klesnout, ale ceny dluhopisů klesnou.

2. Dlouhodobé dluhopisy se chovají více jako akcie než jako investice s pevným výnosem.

Dluhopisy se splatností delší než 10 let se mohou chovat spíše jako akcie než jako bondy. Důvodem jsou změny úrokových sazeb, viz bod 1. To nemusí být problém, pokud jste plně pochopili jejich potenciál a očekáváte, že úrokové sazby v blízké budoucnosti klesnou (čímž vzroste cena bondů). To může být skvělá symbióza cenového zhodnocení a stálého příjmu z úroků. Je v pořádku kupovat dluhopisy, které se chovají jako akcie jestli je to to, co očekávám. Ale pro většinu lidí, kteří chtějí investovat do něčeho, co se chová jako akcie, je mnohem lepší investovat do samotných akcií jako takových.

3. Výnosy a kvalita investice jdou proti sobě (nepřímá úměra).

Další komplikací u dluhopisů je fakt, že výnos a kvalita se pohybují v opačných směrech. Při hledání vyššího zhodnocení budete asi přirozeně tíhnout k těm společnostem a státům, které nabízí nejvyšší výnosy. Obvykle jsou to ale ty nejméně kvalitní. V extrémním případě můžete investovat do rizikových dluhopisů (ačkoliv nikdo nebude rád, když jim tak budete říkat), u kterých je vysoké riziko defaultu nebo bankrotu a tím pádem nesplacení dluhopisu.

To se dividendových akcií netýká. Ve skutečnosti to může být přesně naopak – nejkvalitnější společnosti (tedy ty nejprofitabilnější) si mohou dovolit platit vysoký dividendový výnos. Jsou to nejvíce ziskové společnosti s dlouhou historií a obvyklé vrací velkou část svého zisku svým akcionářům (prostřednictvím dividend samozřejmě).

4. Dividendové akci nabízejí potenciální cenové zhodnocení

Bondy mohou nabídnout cenové zhodnocení v případě, že se úrokové sazby propadnou. To ale není jejich hlavní úkol. Dividendové akcie se vyznačují tím, že mají vysoké % zhodnocení (úrokového) tak i potenciální cenové zhodnocení. Konec konců je to právě cenové zhodnocení, co lidi táhne k akciím nejčastěji.

V případě dluhopisů je cenové ocenění něco jako nečekaný dárek. Pokud jde o akcie, tam je cenové zhodnocení něčím, co od nich automaticky očekáváte.

5. Dividendy se mohou zvýšit, sazby dluhopisů se nezvyšují.

Když si kupujeme dluhopis, kupujeme si vlastně kus právního kontraktu. Tento kontrakt ošetřuje všechny podmínky dluhopisu. Jak už název napovídá, dluhopisy jsou vlastně nástrojem pro svého vydavatele, jak využít své důvěryhodnosti a dostat se tak k financím. Při vydávání bondů je jasně stanovená jejich úroková sazba a ta se nemění.

To se může hodit v případě, že klesnou celkové úrokové sazby, protože budete nadále dostávat stejné peníze i když ceny obecně klesnou. Ovšem v případě, že inflace stoupne, jejich návratnost klesne protože ceny obecně budou vyšší ale vy budete dostávat stále stejné peníze.

Dividendové akcie vždy nesou potenciál ke zvýšení výše dividend. Vlastně úspěšné společnosti mají zvyšování dividend ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jaksi ve své firmní DNA a berou ji jako samozřejmost.

Uvažovali jste někdy o využití dividendových akcií ve svém portfoliu?