Studentské půjčky v USA

Jak všichni víme, vláda České Republiky uvažuje o zpoplatnění studia na vysoké škole. K tomuto tématu se logicky váže i otázka studentských půjček. Proto určitě nebude od věci podívat se, jak tyto půjčky fungují v zahraničí, konkrétně za velkou louží ve Spojených státech. Rozdíl mezi studentskými půjčkami a stipendiem je v tom, že studentskou půjčku je třeba splatit. Ve Spojených státech existuje několik typů studentských půjček.

Federální studentská půjčka přímo studentům – po dobu studia se tento typ studentské půjčky nesplácí, tedy pokud máte alespoň “half time” status. Pokud status studenta klesne pod half time, začíná ochranná perioda, která trvá půl roku. V případě že student získá opět alespoň half time status, splácení půjčky se odkládá. Pokud však znovu klesne pod half time status, který je určován jeho aktivitou při vzdělávání (něco jako kredity u nás), už nebude mít ochranné období. Částka, kterou si lze touto formou půjčit, je relativně nízká.

Další formou jsou federální studentské půjčky poskytované rodičům. Ty mají mnohem vyšší limit, nicméně jejich splácení začíná ihned.

Posledním typem jsou soukromé studentské půjčky pro studenty nebo rodiče. Ty se vyznačují vyššími limity a tím, že jejich splácení začíná až po dokončení studia. Tyto soukromé půjčky mohou být použity na pokrytí jakýchkoliv výdajů spojených se studiem, tedy na knihy, počítač, ubytování, stravování atd. Soukromé studentské půjčky mohou být využity také jako doplněk k federálním studentským půjčkám, pokud tyto federální půjčky popřípadě stipendia či granty nestačí k pokrytí všech nákladů spojených s vysokoškolským vzděláváním.

Studentské půjčky vznikly v USA kvůli faktu, že bez nich by si tam vysokoškolské vzdělání mohlo dovolit jen velmi málo lidí pocházejících v bohatých rodin. Náklady na vystudování vysoké školy se tam totiž mohou vyšplhat až na 60 000 dolarů, ve vyjimečných případech (některé vysoce specializované a profesionální obory) až na 100 000 dolarů. Mnoho rodičů si tak ve snaze dát svému dítěti vzdělání musí brát půjčky.

Komentáře