Průměrný dluh amerických studentů dosahuje rekordních hodnot

Jakmile američtí studenti opustí školní lavice a studentské koleje, začínají ihned poznávat, jak bylo jejich vzdělání nákladné. Podle nejnovější zprávy činil průměrný dluh studentů, ukončujících své vysokoškolské studium v roce 2010, částku 25 250 dolarů. Přepočteno na koruny tedy asi půl milionu korun. Tím byl překonán rekord z roku předešlého (2009), kdy byl průměrný dluh novopečených držitelů vysokoškolského titulu 24 000 dolarů. Tento nezávidění hodný rekord byl tedy překonán o 5.2%.

V posledních letech je v USA patrný každoroční nárůst nákladů na vysokoškolské vzdělání, přičemž tempo růstu s přehledem předhání i růst inflace, zatímco průměrný plat držitelů bakalářského titulu stagnuje.

Z údajů získaných sčítáním lidu je zřetelné, že propast mezi zadlužením a vyděláváním se stále zvětšuje. Například posledních pět let platí, že dluh studentů se rok od roku zvyšuje, ale průměrný plat bakalářsky vzdělaných lidí se snižuje. Po zahrnutí inflace průměrný dluh za vystudování vysoké školy vzrostl o 11%, zatímco průměrný plat držitelů bakalářského titulu starší 25 let se snížil o 3%.

A to ještě musíme vzít v úvahu důležitou skutečnost – průměrný plat nereflektuje, kolik si absolvent po příchodu na pracovní trh vydělá. Průměrný plat totiž bere v úvahu všechny osoby starší 25 let, tedy i ty osoby, které jsou zaměstnané spoustu let a jsou tak daleko zkušenější a lépe placené než čerství absolventi.

Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že situace na americkém pracovním trhu rozhodně není růžová. Mladí Američané mají velký problém najít si práci a začít tak splácet svou studentskou půjčku. V roce 2010 bylo 9,1% mladých vysokoškoláků bez práce.

Komentáře