Důležitost Cash flow managementu

Jedním z nejdůležitějších aspektů řízení vašich osobních financí je pochopení, odkud vaše peníze pochází a kam směřují. Měli byste znát také časovou osu tohoto procesu. Cash flow management vašich osobních financí je důležitý, protože zabraňuje přečerpání vašeho účtu do záporných hodnot a také vám pomůže dopředu plánovat větší výdaje. Když víte, jak peníze proudí skrze vaší ekonomiku, máte věci pod kontrolou.

Pochopení vašeho cash flow

Pokud chcete získat představu o tom, jaký je pohyb peněz ve vašich osobních financích, první věc, kterou musíte udělat je vše si zaznamenávat:

  • Zaznamenávejte si své příjmy. Zjistěte si, kdy dostáváte zaplaceno. To znamená víc než jen rozlišení vašeho měsíčního příjmu. Měli byste vědět, který den dostáváte zaplaceno (jestli třeba každý měsíc 15. nebo každý druhý pátek atd.) a kolik dostáváte, když jste placeni.
  • Zaznamenávejte si své výdaje. Dále je třeba vědět, kam vaše peníze směřují a kdy je třeba, aby se tam dostali. Zjistěte, kolik peněz vynakládáte na inkaso, pojištění, povinné ručení atd. Zjistěte si, kdy jsou vaše náklady splatné, abyste věděli, kdy bude peněz zapotřebí.

Cash flow management

Jakmile pochopíte, jak se vaše peníze pohybují prostřednictvím vašich osobních financí, můžete do tohoto procesu začít zasahovat a dělat v něm změny. Když jsem si při škole přivydělával programováním webových stránek, tak jsem své účty platil vždy hned, jakmile mi přišli peníze za dokončenou zakázku a to bez ohledu na to, že mi často pro sebe samotného nezbylo skoro nic. Vyhnul jsem se ale zbytečnému stresu.

Když jsem přemýšlel nad svojí situací uvědomil jsem si, že přestože jsem na volné noze, tak mám docela pravidelný příjem. Platbu obdržím většinou začátkem měsíce a druhou v polovině měsíce. Podíval jsem se na své účty a zjistil jsem, že většina z nich je splatná až v druhé polovině měsíce. Začalo být zřejmé, že místo placení všech účtu hned první den v měsíci by bylo z hlediska cash flow mnohem jednodušší, kdybych počkal na druhou platbu v měsíci (která chodí v polovině měsíce) a teprve potom zaplatil své výdaje.

Vytvořil jsem si schéma, které mi umožňovalo platit mé účty blíže (později) jejich splatnosti. V tomto mi hodně pomohlo nastavení trvalých příkazů a povolená inkasa v mém účtu. Výsledkem je to, že peníze z mého účtu odcházeli den před splatností výdaje a já tak měl po většinu měsíce dostatek financí na věci jako je jídlo, oblečení, MHD karta atd. Také jsem si nastavil pravidelný převod peněz z mého běžného účtu na můj spořící účet.

To, že jsem měl své finance pod kontrolou a řídil jsem jejich pohyb prostřednictvím osobního cash flow managementu vedlo k větší efektivitě, větším úsporám a méně stresu.

Komentáře